zadatak

laky1234's picture

Koja zapremina azot (II) –oksida nastaje u reakciji 3 x 1021 molekula kiseonika sa odgovarajućom količinom amonijaka ( normalni uslovi ) ?

R: 89,6 cm3

laky1234's picture

Uspio sam ga uraditi, lagan je :)