91/92

IvanArsic's picture

Koliko je potrebno grama gvozdje(III) hidroksida(feri-hidroksida) da se u reakciji sa sumpornom kiselinom nagradi 2 grama gvozdje-III sulfata(feri-sulfata)? (fFe 56,S 32)

milicaradenkovic's picture

Fe(OH)3+3H2SO4-------------->Fe2(SO4)3+3H2O

n(Fe2(SO4)3)=m/Mr=2/400=0.005 mol

n(Fe(OH)3)=n(Fe2(SO4)3)=0.005 mol

m(Fe(OH)3)=n(Fe(OH)3)*Mr=0.005*107=0.535 g

IvanArsic's picture

1. 0,56

2. 0,64

3.0,503

4.2,14

5. 1,07

meni je rsenje 1,07. kako sad

Pop.'s picture

Predvidela je 2 kod Fe(OH)3 kod jednacine u zurbi (radi devojka silne zadatke svakog dana na forumu koliko vidim). Samo uzmi u obzir tu 2 i dobices to tvoje resenje

IvanArsic's picture

aha... ok.. hvala ti :))))
milicaradenkovic's picture

Jeste izvini nisam videla.