34

Tina Trezic's picture

kolika je koncentracija Cljona u restvoru koji u jednom litru sadrzi 0,01 mol barijum hlorida.(alfa = 1) resenje 0,02 mol/dm3

nata.peach's picture

BaCl2 --> Ba2+ + 2Cl-

c(BaCl2) = n/V = 0,01/1 = 0,01 mol/dm3

c(BaCl2) : c(Cl-) = 1:2

c(Cl-) = 2*0,01= 0,02 mol/dm3