Nepoznati metal

Tiranikus's picture

Sulfid nekog metala se pri zarenju na vazduhu kvantitativno prevodi u oksid. Tom prilikom se masa ne menja (sta se odavde zakljucuje?) . Kada se dobijeni oksid rastvori u HCl i tretira viskom H2S kvantitaivno se talozi sulfid cija je masa za 20% veca od mase oksida. Koji je metal u pitanju?

Resenje: Cu

milicaradenkovic's picture

2MS+3O2---------------->2MO+2SO2

MO+2HCl-------------------->MCl2+H2O

MCl2+H2S------------------->MS+2HCl

m(MS)=0.2+m(MO)

n(MS)=n(MO)

m(MS)/Mr(MS)=m(MO)/Mr(MO)

(0.2+m(MO))/Mr(MS)=m(MO)/Mr(MO)

(0.2+m(MO))*(M+16)=m(MO)*(M+32)

0.2*M+3.2+m(MO)*M+m(MO)*16=m(MO)*M+m(MO)*32

0.2*M+3.2=m(MO)*16

Ako se masa ne menja to znaci da su mase sulfida i oksida jednake. Ako pretpostavis da je masa oksida 1 g dobijas

0.2*M=16*1-3.2

M=12.8/0.2=64 g/mol i to je Cu.

 

Tiranikus's picture

Hvala na trudu:

1. Sta je 0.2? U zadatku pise da je masa za 20% veca. Znaci da je vec na pocetku uzeto da je m(MO)=1g ? Ako je tako, onda u redu.

2. Kako je moguce da su mase sulfida i oksida u reakciji jednake? Ako im je odnos molova 1:1, a razlicite molarne mase, kako se ovo postize? I gde to koristimo u resavanju ?

milicaradenkovic's picture

0.2 je 20% koji su dati u zadatku. U zadatku pise da se masa ne menja jedino ako oni nisu smatrali da se ukupna masa ne menja.

Tiranikus's picture

Da, verovatno je to u pitanju. Hvala

mockingjay's picture

zasto je n(MS)=n(MO) kada u prvoj jednacini dobijamo dva mola oksida, a u poslednjoj jedan mol sulfida?

 

milicaradenkovic's picture

Iz prve jednacine iz 2 mola sulfida dobijas 2 mola oksida i zato je n(MS)=n(MO)

mockingjay's picture

A da, hvala :)