Stepen elektrolitičke disocijacije rastvora

Filip187's picture

Rastvaranjem 0,2 mola srebro-nitrata u 1,7 kg vode dobija se rastvor koji ključa na 100,098 stepeni celzijusa. Koliki je stepen elektrolitičke disocijacije?

milicaradenkovic's picture

n=0.2 mol AgNO3 a m(rastvaraca)=1.7 kg

Tf-Tklj.(vode)=100.098-100=0.098 C 

b=n(supstance)/m(rastvaraca)

b=0.2/1.7=0.1176 mol/kg

deltTf=Ke*b*alfa

Ke=1.86 K*kg/mol

0.098=1.86*0.1176*alfa

alfa=0.098/0.219=0.447=44.7 %

Filip187's picture

Da li bi ste mi mogli samo malo pojasniti zadatak i reći koje formule ste koristili za izračunavanje pošto ih očigledno nemam u svesci? :/

Izgleda ih je profadok je predavala.

Filip187's picture

Izgleda ih je profa izostavila dok je predavala.*

milicaradenkovic's picture

To su formule za izracunavanje povisenja temperature kjlucanja. Racuna se preko ebulioskopske konstante, molalnosti i stepena disocijacije.

Molalnost je kolicnik kolicine supstance i mase rastvaraca a deltaT=razlika temperature kljucanja rastvora i temperature kljucanja vode

MARIJA 84's picture

Molim Vas za pomoc,ne mogu niakko da dobijem dobro resenje zadatka:

Koliki je stepen elektroliticke disocijacije 0,4mol/L rastvora magnezijum-nitrata koji mrzne na temperaturi -2,083 stepena celzjusa, a k=1.86  Kkg/mol?

AKO MOZETE DA MI POMOGNETE....HVALA OD SRCA!

aksabg's picture

Postavi zadatak u novoj temi.