Procenti

CileOle's picture

Koliko procenata FeAsS se nalazi u arsenopiritu koji sadrzi 30,0% Fe? rjesenje 87,5 %

milicaradenkovic's picture

w(Fe)=Ar(Fe)/Mr(arsenopirita)

Mr(arsenopirita)=56/0.3=186.67 g/mol

w(FeAsS)=Ar(FeAsS)/Mr(arsenopirit)

w(FeAsS)=163/186.66

w(FeAsS)=0.873=87.3 %

 

CileOle's picture

Izracunajte procentnu koncentraciju rastvorene materije u pocetnom rastvoru , ako se dodavanjem 5,0 kg vode u 10,0 kg rastvora natrijum-hidroksida dodaje 5,0% rastvor.  Rjesenje: 7,5%

milicaradenkovic's picture

Jedna tema jedan zadatak.

mre=10+5=15 kg

w=5 %

w=ms/mr

0.05=ms/15*1000

ms=0.05*15*1000=750 g

w(rastvorene materije)=ms/m(NaOH)

w(rastvorene materije)=750/10*1000

w(rastvorene materije)=0.075=7.5 %