Sirćetna kiselina.

todorovic's picture

Zasto rastvor sirćetne kiseline ima manju koncentraciju hidronijum jonova od rastvora hloridne kiseline iste koncentracije?

milicaradenkovic's picture

Zato sto je sircetna kiselina slaba kiselina i delimicno disosuje u rastvoru a hloridna je jaka kiselina i potpuno disosuje i zato je koncentracija H+ jona manja kod sircetne nego kod hloridne kiseline.