Alkeni

Hemicarka5's picture

Koliko kilograma ugljen-tetrahlorida nastaje hlorovanjem 1m3 metana(20 stepeni i 0,1 MPa) ako su gubici u reakciji 15%?

milicaradenkovic's picture

CH4+4Cl2----------------->CCl4+4HCl

n(CH4)=p*V/R*T

n(CH4)=0.1*10(6)*1/8.314*293.15=41.03 mol

n1(CH4)=n(CH4)*0.85=41.03*0.85=34.87 mol

gubitci su 15% ostaje 85% metana

n(CCl4)=n1(CH4)=34.87 mol

m(CCl4)=n(CCl4)*Mr=34.87*154=5.37 kg

Hemicarka5's picture

Hvala :)