Stehiometrija

milan999's picture

Sagorijavanjem 7g smješe ugljenika i spumpora dobija se 8,4dm3 gasova CO2 i SO2 pri normalnim uslovima. Odredi sastav smješe.

milan999's picture

Rješenje je:

3g C i 4g S

milicaradenkovic's picture

C+O2------------------->CO2

S+O2------------------->SO2

n(gasova)=V(gasova)/Vm=8.4/22.4=0.375 mol

m(smese)=7 g

m(smese)=m(S)+m(C)

n(gasova)=n(S)+n(C)

0.375=m(S)/Mr(S)+m(C)/Mr(C)

7=m(S)+m(C)

m(S)=7-m(C)

0.375*12*32=m(S)*12+m(C)*32

144=(7-m(C))*12+m(C)*32

60=20*m(C)

m(C)=60/20=3 g

m(S)=7-3=4 g

malapo's picture

Zdravo, meni bi trebala pomoć oko 2 zadatka :) 

1. Izmiješano je 4 l ugljik-dioksida i 6 l etina. Ako su oba gasa bila pod pritiskom od 98642 Pa, izračunati pritisak svake komponente u smjesi ? (Napomena: za idealne gasove važi da je zapreminski udio gasova u smjesi jedanak molskom udjelu gasa u smjesi).

2. U menzuri zaronjenoj u vodi sa otvorom na dole, sakupljeno je 100 mL kisika, na temperaturi od 23 celzijusa i pritisku od 106,6 kPa. Izračunati zapreminu čistog kisika pri standardnim uslovima. Parcijalni pritisak vode na 23 celzijusa je 2808,8 Pa.

Hvala unaprijed.

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

malapo's picture

1. Izmiješano je 4 l ugljik-dioksida i 6 l etina. Ako su oba gasa bila pod pritiskom od 98642 Pa, izračunati pritisak svake komponente u smjesi ? (Napomena: za idealne gasove važi da je zapreminski udio gasova u smjesi jedanak molskom udjelu gasa u smjesi).

Winkler's picture

Dakle sve je recno u zadatku. Izracunaj zapremiski udeo svakog od ova dva gasa i taj broj pomnozi sa ukupmin pritiskom ove gasne smese. Tako ces dobiti rezultat.

Pozdrav.

malapo's picture

hvala :)