Benzen

dejanbr1's picture

Kada se benzen koji nastaje dehidrogenovanjem 2 mola cikloheksana podvrgne bromovanju, dobija se 251.2 g brom-benzena.Ako u toku prve reakcije nema gubitaka, koliko je iskoriscenje druge reakcije?

milicaradenkovic's picture

2C6H12--------------->2C6H6+6H2

C6H6+Br2--------------->C6H5Br+HBr

n(C6H5Br)=m/Mr=251.2/157=1.6 mol

n1(C6H6)=2 mol

w=n(C6H6)/n1(C6H6)

n(C6H6)=n(Br2)=1.6 mol

w=1.6/2=0.8=80 %