Analiticka hemija :)

ljubicica's picture

Izracunati najmanju zapreminu rastvora (NH4)2HPO4 konc 2,00mol/dm3, koja je potrebna za talozenje mangana iz 50.00cm3 rastvora MnCl2 poznatog titra, T(MnCl2)=0.0176g/cm3

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje

c=T/Mr=0.0176/126=0.00014 mol/cm3=0.00014 mol/10(-3) dm3=0.14 mol/dm3 MnCl2

Vmin.*c((NH4)2HPO4)=V(MnCl2)*c

Vmin.*2=0.14*0.05

Vmin.=0.007/2=0.0035 l=3.5 ml (NH4)2HPO4