Analiticka

Milance 41's picture
Izracunati procentni sastav rastvora nastalog rastvaranjem 30g bakar(II) sulfata-pentahidrata u 150g vode
30g CuSO4*5H2o
mr-r(H2o)=150g : 30g CuSO4 = 100g r-r : x g CuSO4
x=20               W=20%
 
Da li neko zna pravilno da uradi ovaj zadatak
milicaradenkovic's picture

w=ms/mr

mr=ms+m(vode)=30+150=180 g

w=30/180=0.166=16.6 % CuSO4*5H2O