Analiticka

Milance 41's picture
Odrediti molaritet 17.5% rastvora hlorovodonicne kiseline, cija je gustina ro=1.18g/cm3
V=m/ro=17.5g/1.18g/cm3=14.8cm3
c=n/V=m(HCl)/M(HCl)*m(H2o)=17.5g/36.5g/mol*0.0815kg=5.811mol/kg
mr-r=m(H2o)-m(HCl)
m(H2o)=mr-r-m(HCl)=100-17.5=82.5g=0.825kg
Da li neko zna pravilno da uradi ovaj zadatak
milicaradenkovic's picture

c=n/V=ms/Mr*V=mr*w/Mr*V=ro*w/Mr

c=1.18*10(3)*0.175/36.5=5.66 mol/l