Oksido-redukcija

Viktor Zmaj's picture

Ljudi,kako da razlikujem oksidaciona i redukciona sredstva? Daje mi neki primer?

Npr. Zaokružite niz u kome su sve supstance samo oksidaciona sredstva:
HNO3,KMNO4,KNO2,H2S
HNO3,K2Cr2O7,O2,HCLO4
HNO3,H2O2,KCLO4,H2S

milicaradenkovic's picture

Oksidaciona sredstva su ona gde se oksidacioni broj smanjuje  a redukciona sredstva gde se oksidacioni broj povecava.

Odgovor je HNO3, K2Cr2O7, O2, HClO4.

Viktor Zmaj's picture

ok,odredim oksidacione brojeve i to,. ali kako da znam da li se oksidacini broj povecao ili smanjio>

milicaradenkovic's picture

Tako sto ces npr. kod kalijum permanganata mangan je +7 i to je najveci oksidacioni broj mangana i on moze da samo smanji oksidacioni broj a ne da ga poveca tako gledas i za druga jedinjenja . 

Viktor Zmaj's picture

HClO4. kako se njemu smanjio oksid.broj kad je hlor +7 ovde.

 

Viktor Zmaj's picture

mm,ok. Hvala ti :)

milicaradenkovic's picture

Ne misli se bukvalno da se u nizu smanjuju oksidacioni brojevi nego ta jedinjenja mogu da se redukuju i tako smanje oksidacioni broj npr. HClO4 do HCl itd.

Viktor Zmaj's picture

ok :) :)