Termohemija

Marija's picture

Izracunati standranu entalpiju formiranja gasovitog diborana B2H6 koristeci podatke:

2B+3/2O2-----------B2O        deltah= -1254.5KJ

4H2+2O2----------4H2O          deltah= -1143.4kj

B2H6+3O2----------B2O3 +  3H2O DELTAH= -2147.5 KJ

milicaradenkovic's picture

B2O3+3H2O------------------>B2H6+3O2       deltaH1=2147.5 KJ

2B+3/2O2---------------->B2O3                  deltaH2= -1254.5 KJ greska je u jednacini

4H2+2O2------------------>4H2O                 deltaH3= -1143.4 KJ

kada se jednacine saberu dobije se 

2B+3H2------------------>B2H6

deltaH= deltaH1+deltaH2+deltaH3

deltaH=2147.5-1254.5-1143.4= -250.4 kJ

 

 

Marija's picture

nije mi jasno,kako je ostalo 3H2 a imali smo ih 4?Sa cime se skratilo

milicaradenkovic's picture

Skratilo se sa H2 iz vode jer je ostao jedan molekul vode.