Izračunavanje pH vrednosti

masall's picture

Izracunati pH rastvora koji sadrzi 0.1mol/dm3 :

a)mlecne kiseline

b)natrijum-laktata

a) Ka=( [CH3CH(OH)COO- ][H+] ) / [CH3CH(OH)COOH] ,Ka=x2/0.1-x

b) Kb=( [CH3CH(OH)COOH][OH-] ) / [CH3CH(OH)COO-] c=[CH3CH(OH)COO-

Zasto je pod b) [CH3CH(OH)COO-]= 0.1 a nije 0.1-x? Da li je pogresno ako napisem da je [CH3CH(OH)COO-]=0.1-x ? Hvala

milicaradenkovic's picture

pod a ti je 

Ka={CH3CH(OH)COO-}*{H+}/{CH3CH(OH)COOH}

Ka=x*2/(0.1-x) jer je 

{CH3CH(OH)COO-}={H+}=x

{CH3CH(OH)COOH}=x

pod b ti je 

Kb={CH3CH(OH)COOH}*{OH-}/{CH3CH(OH)COO-}

{CH3CH(OH)COOH}={OH-}=x

{CH3CCH(OH)COO-}=0.1 jer ti je tekstom zadatka dato da ima 0.1 mol/l natrijum-acetata i u pitanju je so a ne kiselina

milicaradenkovic's picture

a) izvini nije {CH3CH(OH)COOH}=x nego 0.1-x