zapremina stehiometrija

basketas's picture

Da li neko moze da mi resi zadatak.Hvala unapred

.Koliko ima atoma vodonika u 500cm3 amonijaka?

milicaradenkovic's picture

NH3

n(NH3)=V(NH3)/Vm=500*10(-3)/22.4=0.0223 mol

n(H)=3*n(NH3)=3*0.0223=0.0669 mol

N(H)=n(H)*Na=0.0669*6*10(23)=4.014*10(22)