Količina supstance. Mol.

Mol

U samo 18g vode ima 6,02 x 1023 molekula vode. Ovaj zaista ogroman broj, govori nam koliko su ustvari molekuli sitne čestice.
Obično kada nam je bitno da pokažemo koliko ima neke supstance, u svakodnevnom životu koristimo neku od jedinica za masu (gram, kilogram...).
Međutim, na pitanje koliko, trebalo bi odgovoriti nekim brojem. Pa koliko ima vode, može značiti i koliko ima čestica (molekula) u vodi. Kako bismo odgovorili onda na pitanje "koliko ima vode ako je njena masa 18g"?
Već smo odgovorili na početku teksta.6,02 x 1023 . I to bi bilo tačno. Međutim, teško je baratati tako velikim brojevima, zbog toga koristimo jedinicu za količinu supstance - mol. A taj mol, je ustvari samo jedan broj. Broj .6,02 x 1023 . Znači da u 18g vode ima .6,02 x 1023 molekula vode ili 1 mol molekula vode. 

Kategorije: 
Potrebni nivo znanja za razumevanje teksta: