hloridi elemenata druge a grupe

morissey's picture

Kako se objasnjava cinjenica da BeCl2 ima znatno nizu tacku kljucanja od hlorida ostalih elemenata 2. grupe Periodnog sistema elemenata?

milicaradenkovic's picture

Objasnjava se time zato sto u grupi opada elektronegativnost i posto berilijum ima najvecu vrednost elektronegativnosti od ostalih elemenata 2. grupe on ima najmanju temperaturu kljucanja.

morissey's picture

Hvala puno :)