Hidroliza

Marija Kovacevic's picture

Naci pH vodenog rastvora nastalog mesanjem 300cm3 rastvora amonijaka koncentracije 0.04mol*dm3 i 400cm3 rastvora azotne kiseline  koncentracije 0.03mol*dm3 (Kb za NH3 je 1.8*10(-5) mol.dm(-3) )

milicaradenkovic's picture

NH3+HNO3------------->NH4NO3

n(NH3)=c*V=0.04*0.3=0.012 mol

n(HNO3)=c*V=0.03*0.4=0.012 mol posto nista nije u visku 

{OH-}=Ka=1.8*10(-5) mol/l

pOH= -log{OH-}= -log{1.8*10(-5)}=4.74

pH=14-4.74=9.26

Marija Kovacevic's picture

Ali u resenjima pise ta je pH=5.6

milicaradenkovic's picture

Izvini greska je u resenju

NH4NO3------------>NH4+ + NO3-

n(NH4NO3)=0.012 mol

n(NH4+)=n(NH4NO3)=0.012 mol

Ka=Kw/Kb=1*10(-14)/1.8*10(-5)=5.5*10(-10) mol/l

NH4+ + H2O------------------>NH3+H3O+

Ka={NH3}*{H3O+}/{NH4+}

{NH3}={H3O+}=x

5.5*10(-10)=x*2/0.012 

x*2=6.6*10(-12)

x=(koren(6.6*10(-12))

x=2.57*10(-6) 

{H3O+}=2.57*10(-6) mol/l

pH= -log{H3O+}= -log(2.57*10(-6))=5.6 uvek se zbunim kod ovakvih zadataka jer ne znam kad bi trebalo da idem preko Ka a kada preko Kb pa zato pogresim zadatak .Ti ako mozes u buduce napisi resenje da ja nebi gresila u zadatku.

Marija Kovacevic's picture

Hocu,hvala vam puno...