n

pff's picture

cao treba mi pomoc oko ovog zadatka

u 500ml rastvora nalazi se 9,2 g mravlje kiseline ciji je stepen disocijacije  5%. kolika je koncentracija OH jona u ovom rastvoru ?

pff's picture

koliko ima hidronijum jona u 250ml rastvora sircetne kiseline koncentracije 2x10na -2 mol/l ako je alfa 5%

pff's picture

kako to