pH rastvora cijanidne kiseline

MD's picture

U 2kg 5,4%- tnog rastvora cijanidne kiseline, gustine 1g/ml, rastvoreno je 0,1 mol kalijum cijanida. Izračunati pH vrednost u ovako dobijenom rastvoru. Kk (HCN) je 7,9*10^-10.

Rešenje iz zbirke je 7,5, a meni je ispalo 10,6. Shvatila sam da su, kad su računali konc.H+ jona, podelili konc. HCN sa konc. CN- jona. Nije mi jasno zbog čega, kad je u svim ostalim zadacima bilo obrnuto (jer smo koncentraciju H+ jona izvukli iz formule [CN-][H+]/[HCN] prebacili sa leve strane od znaka jednakosti). Hvala unapred :)

milicaradenkovic's picture

HCN------------------>H+ +CN-

Ka={CN-}*{H+}/{HCN}

{H+}=x

n(KCN)=0.1 mol

ms=w*mr=2000*0.054=108 g

V(HCN)=mr/ro=108/1=108 ml

n(HCN)=m(HCN)/Mr=108/27=4 mol

{HCN}=n(HCN)/V=4/0.108=37.037 mol/l

{KCN}=n(KCN)/V=0.1/0.108=0.926 mol/l

{CN-]={KCN}=0.926 mol/l

7.9*10(-10)=x*0.926/37.037

x*0.926=7.9*10(-10)*37.037

x=3.13*10(-8) mol/l

{H+}=3.13*10(-8) mol/l

pH= -log{H+}= -log{3.13*10(-8)}=7.5

 

 

MD's picture

Ahaaa, sad sam videla gde sam pogrešila, hvala puno :)