Pomooć

Sara os's picture

U kom nizu se nalaze supstance koje mogu da se koriste samo kako redukciona sredstva?

a) H2S, CaH2, Cu,NH3

b) H2S,H2O2,J2,Na

c) Cl2, NaH,H2S, H2O2

d) NaCl,J2,H2S, Cu

e) Br2,KBr,H2S,K

shasha's picture

Samo oni koji imaju najniza oksidaxiona stanja 

i metali su redukciona sr 

nemetali ox 

A

Sara os's picture

U rešenjenjima piše da je tačan odgovor pod c) ...  ne razumem zašto

shasha's picture

Cl2 + 2KBr = 2KCl + Br2  

evo ti odma primer da je hlor oksidaciono sredstvo 

ako su naglasili SAMO ne znam kako je dobijeno resenje

Sara os's picture

Hvala puno