Mgso4 x 7h2o rastvor 20% masa vode 500grama

shasha's picture

Naime u ovom zadatku je resenje 125 grama supstance mgso4 x 7h2o 

i jasan mi je  racun 

znaci samo su ovako 

o,2 = msup/ 500g+ msup 

msup= 0,2 x ( 500g+msup) 

msup = 100g + o,2msup 

Msup x (1-0,2) = 100 

msup= 100/0,8 = 125grama 

ali zanima me samo kako u ovom zadatku mogu koristiti masu heptahidrata kada bukvalno u svakom drugom za procenat rastvora se uzima masa anhidrata? MgSO42 

da li ima neko logicno objasnjenje ili je fora samo sto nema podataka dovoljno?

MrChemist99's picture

Ako sam dobro razumio pitanje, tebe zbunjuje ovih dodatnih 7 molekula vode. 

To nisu obične molekule vode u rastvoru. Da te ne bi zbunjivalo u budućnosti, ovo su u pitanju kristalohidrati, kao što sam naziv kaže, molekule vode se nalaze u kristalnoj rešetci pa time kada mi radimo u laboratoriji, mi mjerimo masu kristalohidrata jer je to čvrsta supstanca, pa dodajemo određenu količinu vode i time pravimo rastvor. Ali prije toga uzmemo u obzir masu čiste supstance koja nam je potrebna, pa preračunamo na masu kristalohidrata potrebnu za pripremanje određenog rastvora.