treba mi za prijemni

iva9996's picture

 

Koja od sledećih formula predstavlja formulu slabog elektrolita?

a) KOH    b) H2SO4       c) Fe(OH)3    d) Na2CO3    e) HCl

 

pff's picture

msm da je Fe(OH)3

MrChemist99's picture

Fe(OH)3 je slaba baza. Nije nešto rastvorljiv pa u vodenom rastvoru slabo disosuje (disocira) na jone što je čini slabom bazom.