Rastvori

slobodan12345's picture

Koliko je cm3 rastvora saharoze masenog udela 0,45 i gustine p = 1,20 g/cm3 potrebno za pripremanje 0,25 dm3 rastvora saharoze, koncentracije 0,05 mol/dm3? Mr(saharoza) = 342

Resenje = 7,9

shasha's picture

mozes da biras da li ces preko n  molova da radis ili preko mase, ali hajde neka bude masa. 
Masa je i u prvom i u drugom rastvoru JEDNAKA 

w (maseni udeo) = m/ p x V 

y= m/ V 
ovo su ti dve formule koje ti trebaju 

m1=m2 

w x p x V = n2/M 

n2= c x V = 0.05 x 0.25= 0.0125 molova

0.45 x 1200 g/dm3 x V =  0.0125 x 342

V = 4.275 / 540 = 7.9 x 10-3 dm3
odnosno ako ces u cm3 mnozis sa 1000, 7.9 cm3.