Izračunavanje koncentracije preko druge formule

AdriHem99's picture

Drage kolege,

1. Nadam se da ne kršim pravila o postavljanju diskusija

2. Kako računate količinsku koncentraciju ako imate gustinu, maseni udio i molekulsku masu? 

shasha's picture

w(maseni udeo, bez procenta) = m(masa supstance) / p(RO gustina) x V zapremina

shasha's picture

p ro gustina= Mr/Vr masa RASTVORA/ zapremina RASTVORA 

I iz tvog pitanja prvo koristis 

w= m(supstance)/ mr (masa RASTVORA 

 

shasha's picture

Prvo ces dobiti masu supstance pa onda iz mase racunas molove (n) i onda ubacis c=n\V 

MrChemist99's picture

Imamo da je: C = n/V
n = mb/M
V = mr/p

Koristeći gore navedeno, možemo izvesti formulu za računanje koncentracije preko gustine, molarne mase i masenog udjela.
C = mb/M : mr/p
C = mb * p/ M * mr
mb / mr = w
C = w * p / M