Rastvorljivost

asterix's picture

Zna li netko kako izračunati maseni procenat KCl pri 40 °C ako su zadani sledeći podatci u tablici: 

Kako vidite nema podatka za tu temperaturu.

Prije računa je trebalo napraviti na temelju zadanih podataka dijagramu rastvorljivosti kalijeva klorida o temperaturi. Ne znam da li žele da se temperatura očita iz tog grafičkog prikaza ili što već? Evo priložit ću i grafički prikaz iz rešenja: 

Rešenje je 29 % (uzeli su da je masa KCl 40 grama no i iz ovog grafa je vidljivo da se pri toj temperaturi ne rastavra ta količina KCl ako se to uipšte i treba očitati iz grafa).

Hvala!

 

Pop.'s picture

Rastvara se KCl na 40 stepeni. Najdes na apscisi 40 stepeni, povlacis vertikalnu liniju do tvoje krive i sada od te krive povlacenjem horizontalne linije do ordinate ocitavas 40 g (ok, nije bas 40, vise je 39 ali ok) sto ti je kolicina KCl na 100 g vode. Sada samo odatle izracunas da ti je to 29 % tj. 40 g KCl / 140 g rastvora (40g KCl + 100 g vode)