Produkti hemijske reakcije

Avdulj's picture

Jel može neko da mi objasni na kom principu se dobijaju produkti hemijske reakcije? Kod jednostavnih primera tipa:

HCl+NaOH=NaCl+H2

Spajaju se pozitivni i negativni, ali kod složenijih reakcija tipa: 

Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2

Ili 

2KMnO4+5Na2C2O4+8H2SO4=2MnSO4+10CO2+5Na2SO4+K2SO4+8H2O

Koje je ovde pravilo oko produkata? Kako da znam šta nastaje? Da ne moram da učim svaki put celu reakciju napamet, dosta bi mi značilo.

MrChemist99's picture

Hemijske reakcije su se dešavale i prije nego što je uvedeno u hemiju pisanje hemijskih jednačina. Hemijske jednačine su samo alat kojima mi lakše shvaćamo hemijske reakcije. Kao i hemijski simboli i hemijske formule. Pisanog pravila nema. Bitno je znati osnovne hemijske zakone da bi došao do zaključka da hemijsku jednačinu treba izjednačiti. Poznavanje oksidacionih stanja elemenata mnogo pomaže. Dužim vježbanjem, neke stvari se zapamte, neke sličnosti se uvide, pa se lakše znalaziti sa hemijskim jednačinama. Najlakše ti je vizualizirati šta nastaje, shvatiti da nastaju nove supstance, da hemija nije imaginarna već da se to dešava.