Hemijska kinetika

asterix's picture

Hemijska promena prikazana je jednačinom: A + 2 B → 2 C + 3 D. Koliko se promeni brzina trošenja reaktanta A ako se brzina nastajanja produkta D poveća dva puta? dokažite matematički.

Molim pomoć, hvala!