Hlorovanje alkana

miljanad's picture

Koliko se može dobiti monohlornih derivata hlorovanjem 2-metil-propana?

Rešenje je 2.

Nikako ne razumem šta se zapravo traži u zadatku. Bila bih veoma zahvalna ako bi neko mogao da mi objasni. :)

milicaradenkovic's picture

CH3CH(CH3)CH3+Cl-------------->2 -derivata

1. CH3CH(CH3)CH2Cl                   1- hlor-2-metilpropan

2. CH3C(CH3)ClCH3                      2- hlor-2-metilpropan

miljanad's picture

Hvala!! :)