Izracunavanje koncentracije

Julijana Srbulovic's picture

Postovani,

 

Moje pitanje je koliko treba ml pocetnog etalona da bih napravila etalon 1 i etalon 2?

Početni etalon K2O
Odmeri se 3,1655 g KCl, koji je prethodno osušen 2h na 120°C. Prebaci se u normalni sud od 500 ml i dopuni destilovanom vodom do crte. Od ovog početnog etalona dalje se prave:
- Etalon 1 (10 mg/ml K2O)
- Etalon 2 (15 mg/ml K2O)
Ovi etaloni se prave u normalnim sudovima od 500 ml u koje je prethodno dodato 50 ml rastvora amonijum dihidrogen fosfata. (Možete koristiti biretu po Bangu za tačno odmeravanje potrebne zapremine).
Etalon 0 se pravi u normalnom sudu od 500 ml u koji je prethodno dodato 50 ml rastvora amonijum dihidrogen fosfata.