Izracunavanje kolicinske koncentracije nitratnih jona mesanjem dva rastvora

bidzip's picture

Dobar dan.Moze i pomoc za zadatak.

Izracunati kolicinsku koncentraciju nitratnih jona u rastvoru dobijenom mesanjem 250 cm3 kalijum nitrata kolicinske koncentracije 0,8 mol/ dm3i 30cm magnezijum nitrata koicinske koncentracije 0,5 mol/dm i 750 vode.

Unapred hvala

MrChemist99's picture

MrChemist99's picture

Ima greška jedna u mom rješenju, 2 je na drugoj strani kod ekvivalencija.