Ravnoteza

Marija's picture

N2 + H2----NH3

sta se desava sa ravnotezom kada se u sistem doda kiselina,a sta kada se u sistem doda hidroksid?

 

milicaradenkovic's picture

Ja mislim mada nisam sigurna da se desava sledece .

N2+3H2-----------.2NH3

Ako se doda baza u sistem posto je NH3 baza povecace se koncentracija proizvoda i ravnoteza ce se pomeriti u levo 

Ako se doda kiselina u sistem onda ce se posto je HA ----------->H+ + A-

povecati koncentracija reaktanata i reakcija ce se pomeriti u desno.