Proizvod rastvorljivosti HITNO!!!

finnickodair's picture

U rastvoru koji sadrzi 0.1 mol/dm3 AgNO3 i 0.90 mol/dm3 NH3, dodat je cvrst KBr tako da je njegova c=10^-2 mol/dm3.Da li ce doci do talozenja AgBr?
Ksp(AgBr)=3.3*10^-13
Kst1(Ag(NH3)+)=2.09*10^3
Kst2(Ag(NH3)2+)=8.32*10^3
Resenje: Ksp(AgBr)=7.1*10^-12 , dolazi do talozenja