Pomoć za zadatak

ivamil003's picture

Za dezinfekciju vode koristi se hlorna voda. Koliko atoma kiseonika može da se dobije ako se u vodu uvede 672ml hlora?