Potrebna pomoć hemija sš

zBio's picture

Potrebni su mi odgovori na ova dva pitanja:

1) Објаснити структуру молекула О 2
2) Објаснити шта су алотропске реакције и када долази до појаве киселих киша.

Hvala unapred.

Dino98's picture

1) Molekulske strukture kisika su moguće (O2, pa i O3) jer je atom O mali pa je moguće efikasno preklapanje atomskih orbitala i formiranje višestrukih veza. Kisik je u sva 3 svoja agregatna stanja paramagnetičan, i opis molekule O2 najbolje daje Teorija molekulskih orbitala.

3-p orbitale svakog O-atoma se kombinuju dajući 3 vezne (jedna sigma i dvije π), i tri protuvezne mol. orbitale. Osam p-elektrona iz 2 atoma kisika se ovako smiještaju u molekulskoj orbitali: 6 elektrona u 3 vezne i po jedan elektron u dvije protuvezne orbitale (π*2py i π*2pz), a prazna ostaje sigma*2px orbitala. Pa je red veze 2 (što odgovara dvostrukoj vezi). Tako je i paramagnetizam objašnjen.

Interesantno je da se on javlja kao molekula (O2), jedini u svojoj grupi, upravo se to povezuje sa dimenzijama atoma..

2) alotropske reakcije - pretvorbe neke tvari iz jednog oblika u drugi, pri tome oba oblika su identična po hemijskom sastavu, ali se fizički znatno razlikuju. Npr Grafit i dijamant (za C), alfa sumpor (ortorombična modifikacija) i beta sumpor (monoklinski), gama sumor (isto monoklinski), pa npr metalne i nemetalne forme arsena...

Usljed zagađenja atmosfere, prije svega gasovima iz dimnjaka (iz domaćinstava i industrijskih zona), ti gasovi uglavnom sadrže okside sumpora, CO, CO2, NOx okside.. ovo su oksidi nemetala, oni u interakciji sa vodom (vodenom parom, kiša..), daju kiseline, koje u obliku kiselih kiša dospijevaju na zemlju, rijeke, morsku vodu... 

Pozz