Zadatak s pH

asterix's picture

Molila bih pomoć oko ovog zadatka: 

Izračunajte pH 0.5 L otopine propanske kiseline koncentracije 1 mol/L, ako je u nju dodana jednaka zapremnina rastvora KOH koncentracije1 mol/L

Ne znam kako ovo rešiti- da li prema c1*V1=c2*V2

Hvala

asterix's picture

zna li tko ovaj zadatak da pomogne?hvala