Oksidi (pitanje)

Nikola Mitrovic's picture

Koji se oksidi grade kada je metal u visku  ? 

                                               Unapred hvala.