Alkeni i alkoholi

marijaaanikolic's picture

Zdravo, može li mi neko pomoći sa ovim zadatkom:

Predstaviti hemijskom jednačinom:

a) dehidrataciju 4-metil-2-pentanola

b) potpunu adiciju hlorovodonika na 4 metil-2-penten

Hvala unapred.

Dino98's picture

1. CH3-CH(OH)-CH2-CH(CH3)-CH3 -----> CH2=CH-CH2-CH(CH3)-CH3 + H2O

------> CH3-CH=CH-CH(CH3)-CH3 + H2O

(Nastat će u nekoj mjeri oba produkta)

2. CH3-CH=CH-CH(CH3)-CH3 --> CH3-CH2-CH(Cl)-CH(CH3)-CH3

 

marijaaanikolic's picture

Hvala!