AgBr

Pavle Popic's picture

Konstanta AgBr i zasto dolazi do rastvaranja taloga kada reaguje sa  natrijum tiosulfatom a ne dolazi  sa NH3? Hvala unapred