Neutralni oksidi

Star dust's picture

Neutralni oksidi su N2O, NO, CO. To znači da ne reaguju sa vodom, kiselinama i bazama. Kako onda može reagovati CO sa NaOH i napraviti Na-formijat, i da li postoji još neki izuzetak. Takođe, interesuje me da li mogu da reaguju sas drugim oksidima?

Zatim, da li postoji još neki neutralan oksid? Mislim da sam negde pročitao da je neutralan i SO, da li je to tačno?

Hvala ;)

milicaradenkovic's picture

Ako je CO neutralni oksid onda on ne moze reagovati sa kiselinom ni sa bazom.

Oksidi mogu reagovati jedni sa drugima i to bazni oksid sa kiselim oksidom

Star dust's picture

Iako je CO neutralan oksid, on reaguje sa NaOH: CO + NaOH = HCOONa. Možeš da proveriš na internetu.

Takođe, CO, iako nije ni kiseo ni bazan, reaguje sa drugim oksidima, npr: CO + Fe2O3 = Fe + CO2

Nego, da li je SO neutralan?