Kinetika

amco@96's picture

1. Ako je prvo poluvrijeme reakcije 200 s, koliko iznosi drugo poluvrijeme reakcije ako je:

a) reakcija nultog reda

b) prvog reda

c) drugog reda

 

2. Kako biste odredili konstantu brzine reakcije prvog reda, grafičkim putem ?

Ako neko znaa

Dino98's picture

1. 

a) 100 s   b) 200 s    c) 400 s

2.

U eksperimentalnim podacima imaš uglavnom ct (koncentraciju reaktanta u vremenu t) i vrijeme naravno.

Ako sa a označimo početnu koncentraciju reaktanta, a sa x onu koncentraciju koja je izreagovala u vremenu t, onda je koncentracija reaktanta u vremenu t: a-x.

Tako da je ct = a-x

Na y-osu uvijek nanosiš neku funkciju koncentracije (koju - zavisi od reda reakcije), a na x-osu ide uvijek vrijeme.

u slučaju reakcije I reda na y-osu ide ln(a-x), zašto to, lahko je zaključiti iz izraza za brzinu reakcije.

Dobit ce se pravac, čiji je nagib negativan, pa je sam nagib = -k, i dobiva se konstanta brzine reakcije, koja je naravno pozitivna.

A nagib mozes dobit odmah iz j-ne pravca u Excelu, ili ako radis graf na milimetarskom papiru, nagib = deltay / delta x

Poz

amco@96's picture

Punoo hvaala