zadatak sa Alfa naftolom,pomoć

GrayMeredith's picture

Pri reakciji smese dve aminokiseline sa alfa-naftolom u prisustvu Na-hipobromita nastaje ljubicasto obojeno jedinjenje.Ta smesa aminokiselina,pored toga,daje i ksantoproteinsku reakciju.U smesi se nalaze:

1) phe,cys 

2) arg,tyr

3) his,met

4) ser,ile

5) trp,ala

Ako može objašnjenje,hvala unapred