Reakcija alkohola sa alkil halogenidima(PCL3 i PCL5) hitno

GrayMeredith's picture

U  reakciji  alkohola sa alkil halogenidima (PCL3 i PCL5) da li nastaje ovaj proizvod i da li je dobro izjednačena tj koeficijenti? (ako nije,ispravite)

3 R-OH + PCL3 --- 3 RCL + H3PO3

   ROH + PCL5 --- RCL  +  POCL  + HCL    (da li ovde ispred POCL treba ispred 3 koeficijent?)