Amonijačni pufer

Selena's picture

Ako se u amonijačni pufer (smeša vodenog rastvora amonijaka i amonijum-hlorida) doda neka kiselina sa H+ jonima će reagovati:

1) NH4+   2) NH3   3) H2O   4) Cl-   5)H3O+

Rešenje je pod 2) NH3.

Amonijačni pufer (bar kako sam naučena) je: NH4OH + NH4Cl, ako svaki razložim na jone, to bi izgledalo: NH4+ + OH- i NH4+ + Cl-.

Da li neko može da mi objasni zašto H+ reaguje sa NH3? Moje razmišljanje je da će Cl- reagovati sa H+. Nije mi jasno kako H+ reaguje sa NH3 kada on, kao takav nije prisutan u amonijačnom puferu.

Bila bih veoma zahvalna na objašnjenju.

 

tashica_02's picture

Amonijačni pufer čine amonijak kao slaba baza i njegova so jake kiseline.

janavukosavljevic's picture

potpuno sagorevanje pentana.HITNOO!!!

tashica_02's picture

C5H12 + 8O2 -----> 5CO2 + 6H2O

filipova mala's picture

Pozdrav.. Treba mi resenje za jedan zadatak koji glasi Koja je empirijski formula kristalohidrata koji se sastoji iz 18,48% Na,  25,77% S, 19,21% O2 i 36,42% H20?

A) Na2SO4 x 2H20

B) Na2SO4 x 4H2O

C) Na2SO4 x 5H2O

D) Na2SO4 x 6H2O

E) Na2S4O6 x H2O

Bila bih vam puno zahvalna na objasnjenju