Brzina hemijske reakcije

stamenkovica02's picture

Kako se menja brzina direktne, a kako brzina povratne hemijske reakcije sinteze amonijaka iz vodonika i azota ako se pritisak u reakcionom sistemu smanji dva puta?

A) brzina direktne i povratne nece se promeniti

B) brzina direktne se smanji 16 puta, a pivratne smanji 4 puta

V) brzina direktne se smanji 4 puta, a brzina povratne se smanji 16 puta

G) brzina direktne se smanji 16 puta a povratne se ne menja

D) brzina direktne se ne menja, a povratne se smanji 4 puta