Osnovi metabolizma

stamenkovica02's picture

Pronadji jedinjenje koje je izvor energije za većinu enzim-katalizovanih reakcija

A) ATP B) NAD+ V) Acetil-CoA G) piruvat

D) laktat