Aminokiseline

stamenkovica02's picture

Koja AK se najbolje rastvara u etanolu?

A) alanin B) B-alanin V) glicin g) valin d) izoleucin