Lipidi

stamenkovica02's picture

Koliko mg natrijum-stearata nastaje dejstvom 10ml rastvora natrijum-hidroksida koncentracije 0.03 mol/l na ekvimolarnu kolicinu masti koja sadrzi za glicerol estarski vezana dva molekula stearinske kiseline i jedan molekul palmitoleinske kiseline?

A) 0.3  B) 0.6  V) 0.612  G) 61.2  D) 612